Felhasználási feltételek


 

Elektronikus elérhetőség: proartgaleria@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 06-304207142

0646793819

2. Személyi adatok védelme

A regisztrációhoz kötött személyes adatok megadása 1szerződési feltételek
Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak betartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz köti. A dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltetői adatok:

EMSTELL BT, továbbiakban Szolgáltató,  

3530 MISKOLC SZÉCHENYI ÚT 68

Adószám:  21010767-1-05

Szerződés nyelve: Magyara Honlapon minden esetben önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely adatai megadásával egy időben keletkezik. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében, a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Az érintettek a regisztrációval,

1szerződési feltételek
Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak betartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz köti. A dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltetői adatok:

EMSTELL BT, továbbiakban Szolgáltató,  

3530 MISKOLC SZÉCHENYI ÚT 68

Adószám:  21010767-1-05

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: proartgaleria@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 06304207142

0646793819

2. Személyi adatok védelme

A regisztrációhoz kötött személyes adatok megadása a Honlapon minden esetben önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely adatai megadásával egy időben keletkezik. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében, a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának és az itt meghatároilletve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást. A Szolgáltató a Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője.

A Szolgáltató az adatkezelés során valamennyi hatályos magyar jogszabályt az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására, kötelezettséget vállal de különös tekintettel:

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul. A Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A szolgáltató különféle információs szolgáltatásokat, ajánlatokat és kérdőíveket készít ügyfelei számara. A felmérések eredményeinek kiértékelésével, a Szolgáltató kizárólag saját ügyfelei részére igyekszik a kínálatot és szolgáltatásait bővíteni és felhasználó baráttá tenni. A felmérések eredményeit harmadik félnek nem szolgáltatja ki. A Felhasználó saját maga dönti el, hogy ezekben a felmérésekben részt vesz e vagy nem, a kitöltés önkéntes.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével illetve az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok harmadik fél és illetéktelenek számára ne legyenek elérhetőek.

A Felhasználók által megadott jelszavakat bizalmasan kezeli. Amennyiben a Felhasználó azonosítója és jelszava helyes megadását követően, jogosulatlan harmadik fél birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, hátrányokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A Felhasználónak lehetősége van a regisztráció során feltöltött adatait, bármikor módosítani és törölni.

Az adatkezelés célja a szolgáltatások igénybevételének, a megrendelések, és  a kapcsolattartás teljesítése.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése. A Szolgáltató az adatokat statisztika céljából csak olyan formában használja fel, hogy abból ne lehessen következtetni a Felhasználóra.

Szolgáltató az adatokat a szállítónak és a szerződés teljesítéséhez szükséges alvállalkozóknak, vagy partnereknek át kell adja, de az ebből következő károkért és hátrányokért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az adatokat addig tárolja amíg a hatályos jogszabályok előírják és a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg igénybe veszi a szolgáltatásokat. A regisztrációt a Felhasználó bármikor szabadon törölheti.  

Jelen nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra és Szolgáltatásokra vonatkozik. A Szolgáltató, illetéktelenektől az adatokat minden esetben  megvédi, de nem felel a Honlapon feltüntetett más cégek és linkek szolgáltatásaiért, az ebből erdő károkért és előnytelenségekért felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Felhasználó bármilyen személyes adatát, önként eljuttatja a Szolgáltató részére, azt abban az esetben is ugyan olyan gondossággal és biztonsági, technikai intézkedések mellett fogja kezelni, mint amikor a Felhasználó erről Nyilatkozatban ad engedélyt. Ebben az esetben a Szolgáltató automatikusan megkapja Felhasználó hozzájárulását arra, hogy az adott cél érdekében adatait a szükséges ideig kezelje és tárolja.

A Felhasználó a szerződés teljesítése miatt köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat megadni, illetve a változásokat a frissíteni. A Szolgáltatónak joga van a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, vagy teljes mértékben törölni, abban az esetben, ha nem a valóságnak megfelelő és pontatlan adatokat töltött ki, vagy a jogszabályokat megsértve tette ezt.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy fordítson fokozott figyelmet saját felhasználó neve és jelszava titkos kezelésére, ha ezen adatokkal harmadik fél visszaél abban az esetben, az ebből adódó károkért és előnytelenségekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató - a Felhasználó személyére, adataira, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

3. Tájékoztatás

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik. A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat a Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk a proartgaleria@gmail.comemail címre.

4. Megvásárolható termékek

A Pro Art Galéria webáruházban, a következő termékeket lehet megvásárolni: festmények, akvarellek, tűzzománcképek

grafikák üvegképek ,szobrok ,művészeti ajándékok ,egyedi ékszerek

 

A megjelenített termékeket on-line ( elektronikus ), vagy a Pro Art galériában lehet személyesen lehet megvásárolni.

A termékek a leírásban rövidítve a technika o.v olaj vászon,o.f. olaj farostként szerepelnek.

Minden képhez a képhez illő kerettel történik a szállítás.kivétel ahol keret nélkül van feltüntetve a leírásban.

Minden kép eredetiségéért garanciát vállalunk.


 

 

A termékek adatlapján megjelenített fotók eltérhetnek a valóságtól, ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató  az árváltozás jogát is bejelentés nélkül fenntartja.  Továbbá fenntartja a

jogot, már meglévő megrendelések visszautasítására részben, vagy egészben. A részbeni történő teljesítés, minden esetben a megrendelővel való egyeztetést követően történik. A megrendelés egészben történő elutasítása előtt átutalt teljes vételárat, a Szolgáltató visszautalja az összeg küldőjének részére.

A termékekre vonatkozó megjelenített árak a termék bruttó ára de nem tartalmazzák a szállítási díjat.

5. Regisztráció

A webáruházban regisztráció nélkül tájékozódhat a termékekről és az árakról és lehetőség van a vásárlásra is. Javasoljuk a regisztrációt azoknak a vásárlóknak akik rendszeresen vásárolnak áruházunkban, a regisztráció során a profilban egyszer már kitöltött adatokat a rendszer megjegyzi és a legközelebbi vásárláskor automatikusan beírja. A webáruházban végrehajtott megrendelés következményeként a vevő és az eladó között, adásvételi szerződés jön létre. A a regisztrációval, vagy a vásárlás véglegesítésével a vásárló kijelenti, hogy elfogadja az általános szerződési feltételeket és tisztában van a vásárlás rögzített menetével. A regisztráció és az érvényes megrendeléshez, a vásárló a regisztrációs oldalon található valamennyi pontot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért, illetve a regisztráció során felmerült technikai problémákért nem vállalunk felelősséget. 

6. Megrendelés

Megrendelés feldolgozása, igazolása

A megrendelések leadására bármikor van lehetőség, amiről rendszerünk automatikus igazolást küld a megrendelőnek. A megrendelések feldolgozása, a leadást követő munkanapon történik, 8 és 16 óra között. Általános teljesítési határidő 2-6 munkanapon belül, de fenntartjuk a jogot ennek a határidőnek a meghosszabbítására, amennyiben a termék nem található raktáron, vagy Magyarország területén belül.


 

Megrendelés menete

7. Fizetési lehetőségek

Utánvéttel-Készpénzben az árú átvételekor

A megrendelt terméket, a csomag átvételekor a futárszolgálat munkatársának kell kifizetni. A fizetendő összeget a megrendelés véglegesítése után, a visszaigazoló levél tartalmazza.  A fizetendő összeg, tartalmazza a szállítási és esetleges csomagolási díjakat is. Kivételt képeznek az extra szállítási díjjal szállított termékek. A számlát és amennyiben van, a garancia levelet a csomag tartalmazza.

Továbbá kérjük a futár előtt a csomagot átvizsgálni és amennyiben sérülést észlel rajta, kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére.  Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

8. Szállítási, csomagolási díjjak

A megrendelt árút Magyarország egész területén a MPL Futárszolgálat szállítja, házhoz vagy MOL PostaPontokra. A kiszállítás munkanapokon történik, 8-17 óra között. A megrendelés véglegesítésekor kérjük, a szállítási cím és a telefonszám  pontos megadását, mert a Webárúház és a Futárszolgálat munkatársai is a megadott telefonszámon és címen fogják keresni a csomag átadásának pontosítása miatt.

Amennyiben az MPL Futárszolgálat munkatársa nem tudta átadni a csomagot, értesítés hagy és a következő munkanapon ismét megkísérli az átadást. Ha ez sem sikerül, a csomag átvehető a Postán még 10 munkanapig. A menyiben 10 munkanapig nem veszi át a vásárló a csomagot, a Futárcég visszaszállítja a Fitneszfutárnak. Az előre kifizetett  csomagot ismételt postai díj ellenében tudjuk még egyszer kiküldeni. Ha a csomag utánvétellel lett kiszállítva, majd visszaküldve a Fitneszfutárnak, ismételt kiszállítást, csak abban az esetben vállalunk ha a vásárló a csomag értékét előre kifizeti, a szállítási díjjal együtt.

A vásárlás véglegesítése során rendszer automatikusan hozzárendeli a szállítási díjat a megrendeléshez, Önnek ezzel nem kell foglalkoznia. A következő díjtáblázat segítségével, megtekintheti Magyarország területére érvényes, szállítási díjakat.

            Súly                      Szállítási összeg

            0   -   20Kg            1490 Ft

                          utánvéttel 1980 ft

 

 

Személyes átvétel

A vásárló a megrendelt termékeket személyesen is átveheti: 3530Miskolc,Széchenyi út 68 sz alatti Pro Art galériában hétköznap 10 - 16 30h között ,szombaton 10-13h között.Ebben az esetben nincs postaköltség, a csomagok ingyen átvehetőek .

Csomagsérülés esetén

Amennyiben sérült csomagot szállít a MPL Futár cég a vevőhöz, kérjük minden esetben kérje a Futár cég munkatársát, hogy vegyen fel jegyzőkönyvet. A Fitneszfutár soha nem küld a vásárlónak sérült csomagot, így amennyiben a csomag sérült, azt rajtunk kívűl álló dolog okozta, ezért a sérülésért nem a Fitneszfutár és Szolgáltatója a felelős. Így reklamációt sem áll módunkban elfogadni. A felelősség ebben az esetben a MPL Futárszolgálatot érinti. A jegyzőkönyv alapján a Futárszolgálat folytatja a vizsgálatot és dönt az ügyben, tőlünk függetlenül. Döntésüket és a vizsgálatot nincs módunkban befolyásolni.

8. Visszalépés a megrendeléstől

Minden bejegyzett megrendeléstől a Felhasználó és a Szolgáltató is visszaléphet, a megrendelést követő 24 órában (1 nap). Ezt írásban emailban a proartgaleria@gmail.comcímen és telefonon a 06-46793819számon is lehetséges.

9. Elállási jog, áru visszaküldése

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet alapján a vásárlónak jogában áll a Webárúházban vásárolt bizonyos termékeket visszaküldeni 14 munkanapon belül, ami azt jelenti, hogy indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Kérjük az elállási szándékát jelezze postai úton, vagy emailban.

A vásárló az elállás jogát attól a naptól gyakorolhatja, amikor az árút átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig amikor a szerződést megkötötte. A Szolgáltató köteles haladéktalanul a fogyasztó által kifizetett összeget visszautalni a vásárlónak, de legkésőbb az elállástól számított 30 napon belül. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az árú visszaszolgáltatás miatt keletkezett költségeit. A vásárlót ezen kívúl nem terhel más költség. De a Szolgáltató követelheti az árú nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában, nem gyakorolhatja az elállási jogát:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében;

g) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésekre.

10. Szavatosság, reklamáció és garancia

 

A vásárló köteles az árút a megvételkor ellenőrizni, amit azonnal írásban, levélben Emstell bt 3530 Miskolc Széchenyi 68 vagy emailban  proartgaleria@gmail.com címen  jelezzen  az eladó felé. A hibás terméket a vásárlónak saját költségén vissza kell juttatni.

A szállítás során keletkezett hibákért a Pro Art Galéria nem felelős, ezért kérjük a futárszolgálat munkatársától, kérjen jegyzőkönyv felvételt a hibáról. Ennek a kivizsgálása és elbírálása a futárszolgálat kompetenciája, cégünk nincs befolyással a vizsgálati eredményre. Ezért az ilyen hibákért nem felelünk.

Szavatosság 

A szavatossággal a Pro Art Galéria felelősséget vállal arra, hogy csomagolt árut ad át a vásárlónak. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjban sérültté válik a művészeti termék . 

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre

  1. helytelen tárolásból,  eredő hibák esetében.

Szavatossági probléma során kérjük a következőket betartani:

  1. jelezze a Szolgáltatónak a probléma felmerülését, lehetőleg írásban, emailban, , vagy levélben,

  2. csatolja a levélhez a vásárláskor kapott nyugta vagy számla másolatát, (ezek nélkül, nem áll módunkban a szavatossági, vagy garancia érvényesítését),

     

Cím ahol a fogyasztó panaszait teheti

A fogyasztó a panaszait írásban elküldheti nekünk emailban a proartgaleria@gmail.com email címre, vagy postán az Emstell bt 3530Miskolc,Széchenyi út68. Telefonon munkaidőben 10-1630hóra között a 0646793819számon.

Adatkezelési Nyilatkozat

Ez az Adatkezelési nyilatkozat 2018. május 15-én lép életbe. A korábbi adatkezelési nyilatkozat ide kattintva érhető el.

Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a Pro Art Galéria számára. Ez a nyilatkozat a proartgaleria (“Oldal”), illetve a Pro Art Galéria által biztosított egyéb szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti. Az Oldalra és az egyéb szolgáltatásokra összefoglaló néven “Szolgáltatás”-ként hivatkozunk.

Az adatkezelő, a Pro Art Galéria (, Miskolc 3530 Széchenyi ut 68 sz.)“Szolgáltató”, “Adatkezelő”, “mi” és ragozott alakjai).

1. Adatkezelési nyilatkozat elfogadása

Vállalkozásunk működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési nyilatkozatunkkal, meg kell kérjük, hogy ne használja szolgáltatásainkat.

2. Milyen adatokat gyűjtünk?

A Szolgáltatás használata során különböző módokon gyűjthetünk, illetve kérhetünk be adatokat. Bizonyos információk megosztásáról Ön dönthet, de kérhetjük olyan adatok megadására is, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatás használatához.

Regisztráció, fiókadatok: Az alapszintű regisztráció során Önnek nevet, szükség esetén cégnevet, e-mail címet és felhasználónevet kell megadnia. Attól függően, hogy mely szolgáltatásainkat használja, további adatok megadására kérjük úgy, mint lakcím és telefonszám. Amennyiben szolgáltatásainkat eladóként használja, számlázási adatainak (pl. számlázási név, számlázási cím) és fizetési adatainak (számlaszám vagy bankkártya adatok vagy PayPal azonosító) megadása szükséges. Bizonyos esetekben Szolgáltatásunk biztonságának megőrzése érdekében olyan dokumentumokat kérhetünk be, amelyek alkalmasak a személyazonosság, a lakcím, illetve számlázási adatok igazolására. Ezeket a dokumentumokat bizalmasan kezeljük, az ellenőrzés elvégzését követően töröljük őket.

P

Automatikusan gyűjtött információk: Akkor is, ha Ön nem regisztrált tagja az Oldalnak, a Szolgáltatás használata során adatokat gyűjthetünk Önről. Ez lehet például IP cím, egyedi eszköz azonosító, cookie adatok, referrer információ, a látogatás dátuma és ideje, a használt eszköz, program vagy böngésző, az eszköz operációs rendszerének típusa, verziószáma és nyelvi beállításai. A kattintásokról, a meglátogatott oldalakról, keresésekről és egyéb oldalon végzett tevékenységeiről is gyűjthetünk információt. A különböző számítógépekről és eszközökről folytatott tevékenységeket, gyűjtött adatokat összesíthetjük. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, megőrizzük Szolgáltatásunk biztonságos működését, elemezzük és megértsük azt, hogy a Szolgáltatás miként működik tagjaink és látogatóink számára, személyre szóló reklámokat jelenítsünk meg és személyre szabott felhasználói élményt nyújtsunk Önnek. Erről bővebben a Cookie irányelvünben tájékozódhat.

Földrajzi helyzet: Földrajzi helyzetére vonatkozóan is kaphatunk információt IP cím alapján, illetve akkor, ha ezt az eszköz segítségével engedélyezi. Ezt az információt felhasználhatjuk arra, hogy a Szolgáltatást testreszabjuk, régió specifikus beállításokat eszközöljünk, az Oldal tartalmát szükség esetén ehhez igazítsuk, illetve marketing tevékenységünket optimalizáljuk.


 

Harmadik féltől származó információk: Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyeket mások adtak meg Önről a Szolgáltatás használata során. Felhasználhatunk más forrásból megismert információkat is és ezeket összesíthetjük az általunk gyűjtött adatokkal. A Szolgáltató nem felel a harmadik fél adatkezelési irányelveiért, saját adatkezelési gyakorlatáról a harmadik fél tud tájékoztatást adni.

3. Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele

Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

Szolgáltatás biztosítása és fejlesztése: A személyes adatait elemzési célokból is felhasználhatjuk. Ennek célja, hogy fejlesszük és javítsuk szolgáltatásainkat, illetve hogy érvényt szerezzünk jogos érdekünknek, hogy megértsük, miként használják Szolgáltatásainkat. A megszerzett ismereteket arra használhatjuk fel, hogy kijavítsuk az esetleges hibákat, illetve hogy tovább növeljük Szolgáltatásaink hatékonyságát, beleértve azt, hogy oldalunkat az Ön egyéni igényeire szabjuk.

Biztonságos és megbízható szolgáltatás megteremtése és fenntartása: Adatait felhasználhatjuk csalások és egyéb illegális tevékenységek megelőzésésre irányuló törekvéseinkben. Ennek oka az, hogy egy megbízható és biztonságos platformot szeretnénk biztosítani közösségünk számára.

A rendelkezésünkre álló adatokat felhasználhatjuk azonosítási, hitelesítési, számlázási és fizetési okokból, célzott online és offline marketing lebonyolítása céljából. Továbbá az információkat a pro Art Galéria , illetve a közösség valamely tagjával folytatott vita rendezésére is felhasználhatjuk. Az Oldalon folytatott tevékenységét figyelembe véve megismerhetjük személyes preferenciáit és Önt érdeklő termékeket ajánlhatunk a figyelmébe, amelyhez jogos érdekünk fűződik. Hasonló okokból, mi vagy az eladóink Szolgáltatásainkat vagy eladóink termékeit promotáló hirdetéseket futtathatnak különböző platformokon, beleértve a Facebook és a Google hirdetési rendszereit.

Eladás : Az eladáslebonyolításának részeként bizonyos információkat meg kell osszunk a tranzakcióban résztvevő felhasználókkal. A megosztott információk lehetnek többek között a résztvevő felek neve, e-mail címe, telefonszáma, a vásárló szállítási címe, valamint az eladó fizetési adatai (például számlaszám vagy PayPal azonosító). Mivel ez a folyamat Szolgáltatásunk fontos része, ezt meg kell tennünk az Általános Felhasználási Feltételekben foglalt kötelességeink teljesítésének céljából. Ezek az információk kizárólag a Pro Art Galéria eladásának lebonyolítására szolgálnak. A Szolgáltató nem ad engedélyt arra, hogy az információkat kéretlen reklámok terjesztéséhez vagy Pro ArtGalérian kívül kötött adásvételek lebonyolításához használja fel. A személy kifejezett hozzájárulása nélkül tilos bármilyen e-mail listára feliratkoztatni vagy személyes adatait tárolni, felhasználni.

Törvényileg előírt okok, biztonság: Emellett egyes esetekben jogi viták kezeléséhez és megoldásához is szükségünk lehet az Ön adataira. Ezek lehetnek például jogviták, törvényi és szabályozó szervek általi vizsgálatok, vagy az Oldal Általános Felhasználási Feltételeinek betartatására tett erőfeszítések. Az adatait megoszthatjuk rendészeti szervekkel, amennyiben ezt a törvény előírja egyes bűnesetek és csalások megelőzéséhez, felderítéséhez illetve büntetőeljárás lefolytatásához. Ezt kizárólag olyan mértékben tesszük meg, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Jogaink és tulajdonunk, illetve üzleti partnereink jogai és tulajdonai védelme érdekében további személyes adatokat is megoszthatunk a megfelelő jogkörrel rendelkező hatóságokkal, illetve akkor ha a felhasználóhoz köthető tevékenységet gyanúsnak vagy jogsértőnek véljük vagy a felhasználó ráutaló magatartást tanusít, továbbá ha a felhasználó tevékenysége a szolgáltatás használatával kapcsolatos szabályzatokat sérti.

 

Szolgáltatók: A Pro Art Galéria más szolgáltatókkal is együtt dolgozhat annak érdekében, hogy Szolgáltatásunk működését és fejlődését elősegítse. Ilyenek lehetnek például a fizetési szolgáltatók és egyéb pénzügyi intézmények, ügyfélszolgálati rendszerek, kutatással, analitikával és biztonsági intézkedésekkel foglalkozó partnerek. A harmadik felek korlátozott mértékben ismerhetik meg az Ön adatait, és azokat kizárólag a szolgáltatásuk biztosítása céljából használhatják fel. Ezekkel a szolgáltatókkal egyes esetekben szükséges együtt dolgoznunk, hiszen olyan fontos feladatokat láthatnak el, mint például a fizetési és szállítási funkciók, vagy ügyfélszolgálati felület biztosítása. Más esetekben azért indokolt az együttműködés, mert elősegítik a munkánkat abban, hogy jobbá tegyük Szolgáltatásunkat, például annak elemzésével, miként szolgálhatjuk jobban felhasználóink érdekeit. Ez utóbbi esetben jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy olyan partnerekkel dolgozzunk együtt, akik hozzájárulhatnak Szolgáltatásaink fejlesztéséhez.


 

Újraszerveződés: Átszervezés, akvizíció vagy fúzió esetén valamennyi rendelkezésünkre álló adatot átadhatjuk a harmadik félnek. Ez szükséges lehet és jogos érdekünkben állhat akkor, amikor a Szolgáltatás működéséről hozunk hosszú távú döntéseket. Ilyen esetben előzetesen értesítjük Önt e-mailben vagy a Szolgáltatás felületén, még mielőtt adatai harmadik félhez kerülnének és más adatkezelési szabályozás alá esnének.

Harmadik felek: Harmadik féltől származó bővítmények is gyűjthetnek adatokat arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. Például ilyen lehet a közösségi oldalak által biztosított “megosztás” funkció, amely cookie-kat tárolhat el az Ön böngészőjében. Ezek a tevékenységek a harmadik fél adatkezelési gyakorlatának részei. Továbbá használhatunk harmadik fél által biztosított cookie-kat és hasonló technológiákat marketing célokra is. Ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy felismerjenek egy számítógépet vagy eszközt a Szolgáltatás használata során. Kérjük vegye figyelembe, hogy amikor harmadik fél szolgáltatását veszi figyelembe, akkor az adatai az ő adatkezelési gyakorlatának megfelelően kerülnek felhasználásra. Minden olyan kérdésre, amely az Ön adatainak kezelését érinti, ilyen esetben a harmadik fél tud megfelelő tájékoztatást adni. Ezek a tevékenységek azon jogos érdekünket szolgálják, hogy olyan marketing tevékenységet folytassunk, amelyekkel Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhatunk a figyelmébe. Kérjük vegye figyelembe, hogy bármikor kérheti adatainak ilyen célokra történő felhasználásának tiltását a cookie beállítások módosításával. Erről bővebben a Cookie irányelvünkben tájékozódhat.

Ezek az adatkezelési irányelvek nem terjednek ki azon harmadik felek tevékenységeire, amelyeket a Szolgáltató nem tulajdonol, nem kontrollál vagy olyan személyek tevékenységére, akik nem állnak a Szolgáltató alkalmazásában vagy irányítása alatt. Ezen adatkezelési gyakorlatokért a Galéria Savaria nem felel és azokért nem tehető felelőssé. Javasoljuk, hogy tekinste át ezen szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatát.

4. Kommunikáció

A Pro Art Galéria időnként kapcsolatba léphet Önnel. Elsősorban ezeket az üzenteket e-mail formájában juttatjuk el Önnek, ezért fontos, hogy olyan naprakész e-mail címet rögzítsen a fiókjához, amelyen keresztül elérhetjük Önt. Amennyiben ehhez hozzájárult, egyéb kommunikációs csatornákon is felvehetjük Önnel a kapcsolatot (telefon, sms, posta) ügyfélszolgálati segítségnyújtás céljából vagy hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat, funkciókat ajánljunk a figyelmébe, amelyek érdekelhetik Önt.

Bizonyos esetekben Szolgáltatásainkkal kapcsolatos fontos értesítőket küldünk Önnek. Például ilyen értesítő lehet a regisztráció során az üdvözlő e-mail, és az olyan értesítők, amelyekben arról tájékoztatjuk, hogy Önt érintheti. A tartalom fontosságának függvényében, különösen indokolt esetben (pl. fennálló számlatartozás), akár sms-ben is küldhetünk ilyen jellegű értesítést. Mivel ezen információk ismerete elengedhetetlen a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatához, ezen értesítésekről nem tud leiratkozni. Amennyiben a továbbiakban nem kíván ilyen értesítőket kapni, lehetősége van a fiókjának megszüntetésére.

Amikor Oldalunkon regisztrál vagy hírlevélre iratkozik fel tájékoztatjuk és hozzájárulását kérjük, hogy időnként marketing célú üzeneteket küldhessünk Önnek. Az ilyen jellegű üzenetekről bármikor le tud iratkozni az üzenetben található leiratkozás linkre kattintva. Továbbá felhasználóink a fiókjukba bejelentkezve is szabályozhatják ezeket a beállításokat.

5. Biztonság

Személyes adatainak védelem fontos számunkra. Iparági standardoknak megfelelő biztonsági előírásokat követünk a személyes adatok védelme érdekében. Ugyanakkor sajnálatos módon nem létezik olyan módszer sem adatok továbbítására, sem adatok tárolására, amely 100%-os biztonságot nyújtana. Így bár arra törekszünk, hogy adatai védve legyenek, nem tudjuk garantálni azok teljeskörű biztonságát. A felhasználói fiókja jelszóval védett. Különösen fontos, hogy olyan jelszót válasszon, amellyel megakadályozhatja illetéktelen személyek számára a hozzáférést, illetve hogy a jelszót és számítógépét, eszközét biztonságban tudja, például úgy, hogy fiókjából kijelentkezik, miután befejezte a Szolgáltatás használatát.

6. Az Ön jogai

Személyes adatok kezelése: Amennyiben személyes adatait szeretné áttekinteni, kezelni, módosítani, azt megteheti a fiókjába történő bejelentkezéssel. Ön felelős azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek. Biztonsági vagy technikai okokból előfordulhat, hogy bizonyos adatait nem tudja módosítani. Ezek módosítását, kiegészítését bármikor kérheti tőlünk az ügyfélszolgálatunk felkeresésével. Bizonyos esetekben gépi olvasásra alkalmas másolatot kérhet tőlünk az általunk tárolt személyes adatairól.

Adatmegőrzés: A Pro Art Galéria addig őrzi meg az adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelési irányelveink betartásához, a Szolgáltatásunk biztosításához, illetve addig, amíg nem kéri személyes adatainak törlését. Ha a továbbiakban nem szeretné Szolgáltatásunkat igénybe venni, lehetősége van a fiókjának megszüntetésére. Ez a funkció a fiókjába bejelentkezve érhető el. Személyes adatait olyan mértékben őrizzük meg és használjuk fel, amelyet jogos üzleti érdekeink megkívánnak, úgy mint csalás kiszűrése, megelőzése, biztonság fokozása, viták rendezése. Továbbá megőrizhetjük és felhasználhatjuk az adatait oly mértékben, amellyel jogi kötelezettségeinknek eleget tudunk tenni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a fiók megszüntetése nem szabadítja fel a felhasználónevét, e-mail címét, annak érdekében, hogy azokat új regisztrációhoz ne lehessen felhasználni. Bizonyos információkat megőrzünk (pl.: értékelések, üzenetek, egyéb publikus bejegyzések, naplóadatok), viszont az azonosításra alkalmas adat eltávolításra kerül (pl. felhasználónév). Annak érdekében, hogy a véletlen vagy rosszindulatú beavatkozás folytán bekövetkezett adatvesztéstől megóvjuk Szolgáltatásunkat, a személyes adatairól készített másolatokat meghatározott ideig szintén megőrizzük.


 

7. Hozzájárulás visszavonása

Bizonyos esetekben korlátozhatja, hogy milyen módon használjuk fel a személyes adatait, illetve hozzájárulását visszavonhatja a fiókjába bejelentkezve vagy ha ügyfélszolgálatunkat felkeresi, meghatározv